Mělník - Písmomalířská reklama na venkovní zdi pro pizzerii Mex